CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VƯỢT QUA CORONA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VƯỢT QUA CORONA

Thứ Bảy, 18-04-2020 / 9:28:49 Sáng
Đăng bởi : tinnghia
858 Lượt xem

Nhằm hỗ trợ cho các anh em Taxi và Kinh doanh dịch vụ vượt qua giai đoạn khó khăn trong mùa Covid – 19.

Vỏ Xe Tín Nghĩa thực hiện CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO XE TAXI VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ.

𝗚𝗜𝗔̉𝗠 𝗚𝗜𝗔́ 𝟱% 𝗖𝗛𝗢 𝗛𝗢́𝗔 Đ𝗢̛𝗡 𝗧𝗛𝗔𝗬 𝗟𝗢̂́𝗣 𝗠𝗢̛́𝗜

𝗩𝗔̀ 𝗚𝗜𝗔̉𝗠 𝟱𝟬% 𝗣𝗛𝗜́ 𝗗𝗜̣𝗖𝗛 𝗩𝗨̣ 𝗖𝗛𝗔̆𝗠 𝗦𝗢́𝗖 𝗟𝗢̂́𝗣

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG TỪ 𝟭𝟵/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟬 – 𝟯𝟬/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟬

Tại các cửa hàng của 𝐕𝐨̉ 𝐗𝐞 𝐓𝐢́𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚:

🎌𝟐𝟎𝟑 – 𝟐𝟎𝟓 𝐋𝐞̂ 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐨̂𝐧𝐠 – 𝐓𝐩. 𝐁𝐌𝐓

🎌𝟎𝟑 – 𝟎𝟓 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 – 𝐓𝐩.𝐁𝐌𝐓

🎌𝟐𝟏 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐢́ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 – 𝐓𝐩. 𝐁𝐌𝐓

🎌𝟗𝟒 – 𝟗𝟔 𝐕𝐨̃ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐭 – 𝐓𝐩. 𝐁𝐌𝐓

🎌𝟏𝟎/𝟑 – 𝐓𝐩. 𝐁𝐌𝐓 (𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐍𝐠𝐚̃ 𝐭𝐮̛ 𝐘𝐌𝐨𝐚𝐥 – 𝐕𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐚𝐢)

————————————————
Thực hiện theo Thông báo Số 158/TB-VPCP

puttygen.net/

, ngày 16-4-2020 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tưởng chính phủ.

Từ 0 giờ 0 phút ngày 18-4-2020, Sở giao thông vận tải Tỉnh Đăk Lắk đã có thông báo một số thay đổi trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết mọi người có thể xem tại: https://bitly.com.vn/5OQGl
————————————————–
buy levitra uk online

,"tn":"*N"}”>#donghanhvuotquacorona
#voxetinnghia
#uudaidanhchoxetaxi