• KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG LỐP XE TRƯỚC MỖI CHUYẾN ĐI XA

    KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG LỐP XE TRƯỚC MỖI CHUYẾN ĐI XA

    Hành lý, kính mát ... mọi thứ đã sẵn sàng, trần xe đã mở và chúng ta chuẩn bị lên đường. Nhưng khoan, bạn vẫn chưa thể nhấn ga vì còn quên một thứ quan trọng đó là: lốp xe, là bộ phận rất ...