• THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2019

    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2019

    Công ty TNHH Dịch vụ & Vận tải Tín Nghĩa thông báo thông tin tuyển dụng nhân sự tháng 05/2019. 1.Nhân viên Kế toán: Số lượng 02 người ✅ Yêu cầu: –  Nam/Nữ từ 25 tuổi trở ...

  • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11/2018

    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11/2018

    Công ty TNHH Dịch vụ & Vận tải Tín Nghĩa thông báo thông tin tuyển dụng nhân sự tháng 9/2018. Nhân viên Kế toán tổng hợp: Số lượng 02 người ✅ Yêu cầu: -  Nữ độ tuổi từ 25 đến ...