• MÒN LỐP XE VÀ NGUYÊN NHÂN

    MÒN LỐP XE VÀ NGUYÊN NHÂN

    Khi sử dụng lốp một thời gian thì gai lốp sẽ dần bị mòn và ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể. Bên cạnh đó, các dấu hiệu mòn bất thường có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên ...