• THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2022

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2022

     – Căn cứ kế hoạch tuyển dụng năm 2022; – Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty; Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Logistics thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 cụ thể như sau: 1. ...

  • TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8/2019

    TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8/2019

    Công ty TNHH Dịch vụ & Vận tải Tín Nghĩa thông báo thông tin tuyển dụng nhân sự tháng 08/2019. 1.Nhân viên Kế toán: Số lượng 02 người ✅ Yêu cầu: –  Nam/Nữ từ 25 tuổi trở ...