• THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ĐỢT 2 NĂM 2021

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ĐỢT 2 NĂM 2021

  𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐋𝐀̀𝐌 𝐂𝐇𝐎 𝐂𝐀́𝐂 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐕𝐄̂̀ 𝐓𝐔̛̀ 𝐕𝐔̀𝐍𝐆 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐂𝐎́ 𝐍𝐇𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 ...

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021  - Căn cứ kế hoạch tuyển dụng năm 2021; - Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty; Công ty TNHH Dịch Vụ và Vận Tải Tín Nghĩa thông báo tuyển dụng lao động ...

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2019

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2019

  Công ty TNHH Dịch vụ & Vận tải Tín Nghĩa thông báo thông tin tuyển dụng nhân sự tháng 05/2019. 1.Nhân viên Kế toán: Số lượng 02 người ✅ Yêu cầu: –  Nam/Nữ từ 25 tuổi trở ...

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11/2018

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11/2018

  Công ty TNHH Dịch vụ & Vận tải Tín Nghĩa thông báo thông tin tuyển dụng nhân sự tháng 9/2018. Nhân viên Kế toán tổng hợp: Số lượng 02 người ✅ Yêu cầu: -  Nữ độ tuổi từ 25 đến ...