• BƠM KHÍ NITƠ

    BƠM KHÍ NITƠ

    Việc bơm lốp ô tô bằng khí Nitơ nguyên chất sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Nhiều người quan niệm, việc bơm lốp bằng khí thường hay nitơ nguyên chất không có nhiều khác biệt, vì trong ...